Thiết Kế Kêt Cấu Nhà Cao Tầng

Thiết Kế Kêt Cấu Nhà Cao Tầng


TECHDCONS có đội ngũ thiết kế kết cấu vững mạnh, ứng dụng tốt thiết kế theo tiêu chuẩn tiên tiến để ứng dụng trong việc thiết kế nhà cao tầng, như các tiêu chuẩn sau: (TCVN, EC, BS, ACI, AS)