Cung Cấp Giải Pháp Cho Phần Ngầm

Cung Cấp Giải Pháp Cho Phần Ngầm


- Giải pháp thi công phần ngầm cho công trình xây chen.

- Giải pháp gia cố nền bằng vữa ximăng – Jet Grouting.

- Giải pháp gia cố nền bằng phương pháp Top-base