MỞ RỘNG NHÀ MÁY COCA COLA - MYANMAR
Tên Dự Án:
MỞ RỘNG NHÀ MÁY COCA COLA - MYANMAR
Địa Điểm:
THÀNH PHỐ YANGON - MYANMAR
Chủ Đầu Tư:
CÔNG TY COCA COLA MYANMAR
Thiết Kế Kết Cấu :
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG TECHDCONS
Quy Mô Dự Án:
- 1 TẦNG LỬNG + 1 TẦNG NỔI + 1 MÁI - TỔNG DIỆN TÍCH SÀN :4000m2
Năm:
2013

Chủ Đầu Tư

Thiết kế Kiến Trúc

Thiết kế kêt cấu