NHÀ XƯỞNG SANKYU SAI GON LOGISTICS CENTER
Tên Dự Án:
NHÀ XƯỞNG SANKYU SAI GON LOGISTICS CENTER
Địa Điểm:
NHƠN TRẠCH - ĐỒNG NAI
Chủ Đầu Tư:
CÔNG TY SANKYU VIET NAM CO., LTD1
Thiết Kế Kết Cấu :
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG TECHDCONS
Quy Mô Dự Án:
01 tầng nổi: tổng diện tích sàn 10,000m2 sàn
Năm:
2014-02-28

Chủ Đầu Tư

Thiết kế Kiến Trúc

Thiết kế kêt cấu


Dự án Sankyu Saigon Logistics Center được xây dựng tại Nhơn Trạch, Đồng Nai do Công ty Sankyu làm chủ đầu tư. Dự án bao gồm 01 sàn. Tổng diện tích sàn là 10,000m2.

Đây là dự án tổng thầu thiết kế gồm Liên Doanh giữa Tebodin Việt Nam và Công ty Kajima Nhật Bản tại Việt Nam. Techdcons là nhà thầu phụ thiết kế phần cáp dự ứng lực cho Liên Doanh Tebodin – Kajama.