NHÀ MÁY PHẠM NGUYÊN
Tên Dự Án:
NHÀ MÁY PHẠM NGUYÊN
Địa Điểm:
Tỉnh Hưng Yên
Chủ Đầu Tư:
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO PHẠM NGUYÊN
Thiết Kế Kết Cấu :
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG TECHDCONS
Quy Mô Dự Án:
Năm:
2015

Chủ Đầu Tư

Thiết kế Kiến Trúc

Thiết kế kêt cấu