DỰ ÁN Golden Bay - Nha Trang
Tên Dự Án:
DỰ ÁN Golden Bay - Nha Trang
Địa Điểm:
TP NHA TRANG
Chủ Đầu Tư:
CÔNG TY HƯNG THỊNH
Quy Mô Dự Án:
Năm:
2015

Chủ Đầu Tư

Thiết kế Kiến Trúc