TRỤ SỞ MHB VŨNG TÀU
Tên Dự Án:
TRỤ SỞ MHB VŨNG TÀU
Địa Điểm:
TP VŨNG TÀU
Chủ Đầu Tư:
NGÂN HÀNG MHB
Thiết Kế Kết Cấu :
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG TECHDCONS
Quy Mô Dự Án:
Năm:
2014

Chủ Đầu Tư

Thiết kế Kiến Trúc

Thiết kế kêt cấu