VĂN PHÒNG SYMRISE SINGAPORE
Tên Dự Án:
VĂN PHÒNG SYMRISE SINGAPORE
Địa Điểm:
SINGAPORE
Chủ Đầu Tư:
CÔNG TY SYMRISE SINGAPORE
Thiết Kế Kết Cấu :
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG TECHDCONS
Quy Mô Dự Án:
Năm:
2014

Chủ Đầu Tư

Thiết kế Kiến Trúc

Thiết kế kêt cấu