DIAMOND PLAZA
Tên Dự Án:
DIAMOND PLAZA
Địa Điểm:
SỐ 1 VÕ VĂN KIỆT – P. PHÚ THUỶ - PHAN THIẾT – BÌNH THUẬN
Chủ Đầu Tư:
(ÔNG/ BÀ) PHẠM THỊ BÍCH LIÊN
Quy Mô Dự Án:
- 1 TẦNG HẦM, 8 TẦNG NỔI – KẾT CẤU ĐẶC BIỆT NHỊP 30m, - KÉO CĂNG BẰNG KÍCH MULTY VỚI 31 SỢI CÁP/ BÓ - TỔNG DIỆN TÍCH SÀN :10,000m2
Năm:
2015

Chủ Đầu Tư

Thiết kế Kiến Trúc

Thi Công Cáp D.Ư.L