KHÁCH SẠN DAO SAVAN
Tên Dự Án:
KHÁCH SẠN DAO SAVAN
Địa Điểm:
TP VIÊNG CHĂN (VIENTIANE ), LAO
Chủ Đầu Tư:
NGÂN HÀNG STB, LÀO
Thiết Kế Kết Cấu :
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG TECHDCONS
Quy Mô Dự Án:
Năm:
2015

Chủ Đầu Tư

Thiết kế Kiến Trúc

Thiết kế kêt cấu