Lĩnh Vực Hoạt Động

Thiết Kế Kêt Cấu Nhà Cao Tầng


TECHDCONS có đội ngũ thiết kế kết cấu vững mạnh, ứng dụng tốt thiết kế theo tiêu chuẩn tiên tiến để ứng dụng trong việc thiết kế nhà cao tầng, như các tiêu chuẩn sau: (TCVN, EC, BS, ACI, AS)

                                     


Thiết Kế Cấu Kiện Dự Ứng Lực


- Dự ứng lực cho Dầm sàn nhà cao tầng.

- Dự ứng lực cho Dầm sàn nhà công nghiệp.

- Dự ứng lực cho Móng bè, Móng băng và Sàn trên nền đất.

- Dự ứng lực cho Silo, bể chứa.

- Dự ứng lực cho Dầm cầu, Đường cao tốc.


Thi Công D.Ư.L Cho Công Trình Dân Dụng & Giao Thông


                                     


Thiết Kế Tường Chắn Đất


- Thiết kế tường chắn đất có cốt – wall panel.

- Thiết kế ổn định mái dốc.


Cung Cấp Giải Pháp Cho Phần Ngầm


- Giải pháp thi công phần ngầm cho công trình xây chen.

- Giải pháp gia cố nền bằng vữa ximăng – Jet Grouting.

- Giải pháp gia cố nền bằng phương pháp Top-base


Cung Cấp Vật Tư D.Ư.L Cho Công Trình Dân Dụng & Giao Thông